Znalecká kancelář

obor ekonomika, elektrotechnika, zdravotnictví

Při oceňování hmotného majetku postupujeme následovně:

Při jednání s klientem nás budou zajímat následující informace

a)

Předmět oceňovaného majetku (co bude předmětem posudku - stroje, zařízení, elektrotechnika, zdravotnická technika, laboratorní technika, výpočetní technika, vybavení ordinací, nemocnic, firem, atd..)

b)

Důvod k ocenění (pojištění, prodej, nákup, vyřazení - zařazení do majetkové evidence, pro účely konkursního řízení, nebo likvidace, daňové účely, atd..)

c)

Využití ocenění (pojistná událost, reklamační řízení, převod majetku, vklad do společnosti, rozdělení a sloučení společnosti popř. její transformace - fyzická osoba - s.r.o. - a.s., pro účely konkursního řízení, nebo likvidace, daňové účely, atd.…)

d)

Předpoklady ocenění (doklady o nabytí - datum a cena pořízení-prodeje, typ, stáří, technický stav, budoucí využití, technická dokumentace, fotodokumentace, znalecký posudek,…atd.)

e)

Datum ocenění (ke kterému datu je požadováno provést ocenění)

f)

Prohlídka oceňovaného majetku-zařízení (fyzická prohlídka, zjištění technického stavu oceňovaného předmětu- zařízení, zajištění dalších podkladů potřebných pro provedení posudku)

g)

Sdělení ceny za provedenou práci (cenu posudku stanovujeme dle rozsahu a časové náročnosti. Vliv na cenu má i úplnost a přesnost dat poskytnutých klientem, objednávka od klienta)

h)

Záznam dat, provedení průzkumu trhu (data, fotodokumentace)

ch)

Omezující podmínky ocenění (nejsou-li podklady o nabytí věci - daňové doklady-faktury, zařízení je zničeno, poškozeno, zcizeno, v těchto případech jsme nápomocni klientovi získat relevantní data k vypracování posudku - např. průzkumem trhu)

i)

Zvolení nejvhodnější metody ocenění (technická hodnota, obvyklá cena, časová hodnota, výnosová, tržní, atd..)

j)

Příprava a vypracování posudku

k)

Předání posudku klientovi