Znalecká kancelář

obor ekonomika, elektrotechnika, zdravotnictví

Zákon č. 36/1967 Sb.§ 6 (2) Slib zní: "Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl."

Nabízíme Vám

Vypracování odborných a znaleckých posudků v oborech:

EKONOMIKA - ceny a odhady movitých věcí

ELEKTROTECHNIKA

ZDRAVOTNICTVÍ - specializace zdravotnická technika

Kdo a za jakým účelem naše služby využívá:

Obecně lze říci, že naše služby využívají státní instituce, podnikatelé i občané. Snažíme se pomoci i radou, když se jedná o záležitosti, o kterých si myslíme, že jdou řešit jinak, než si klient myslí např. (soudní cestou). Snažíme se pracovat tak, aby zákazník byl spokojen nejen s radou, ale i s prací, kterou pro něj uděláme. Mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvíme během jednání považujeme za zcela zásadní. Níže jsou uvedeny příklady služeb, které našim klientům poskytujeme. Výčet není pochopitelně úplný a na písemný nebo telefonický dotaz upřesníme možnost služby, kterou jsme schopni pro klienta udělat

Státní instituce (znalecké posudky - prodej - nákup zařízení, spolupráce při výběrových řízeních, poradenství, atd..)

Obce, města (znalecké a odborné posudky, spolupráce při výběrových řízeních, poradenství, atd..)

Policie (odborná posouzení, znalecké posudky)

Soudy, státní zastupitelství (znalecké posudky)

Advokátní kanceláře (znalecké posudky)

Zdravotní pojišťovny (expertní a znalecké posudky, poradenství)

Zdravotnická zařízení (znalecké posudky, ocenění majetku, spolupráce na výběrových řízeních při pořízení zdravotnických prostředků, laboratorních přístrojů, zařazení- vyřazení - účetní evidence, analýzy stavu a využití zdravotnických prostředků akreditovaným biomedicínským inženýrem, analýza evidence nákladů na provádění údržby ZP a BTK, smluvní vztahy-servisní smlouvy, kupní smlouvy, reklamační řízení, zápůjčky ZP, poradenství, atd..)

Lékaři (při nákupu-prodeji ordinací, zařazení- vyřazení - účetní evidence, ceny a odhady pro daňové účely, poradenství)

Občané (reklamační řízení, znalecké posudky, poradenství )

Podnikatelé (znalecké posudky, reklamační řízení, zařazení- vyřazení - účetní evidence , ocenění majetku pro účely konkursního řízení nebo likvidace, ceny a odhady pro daňové účely, ocenění při rozdělení, sloučení a transformaci společnosti, poradenství)

Obory znalecké činnosti

soudní znalec - ekonomika

Ekonomika

ceny a odhady movitých věcí

 

soudní znalec - eletrotechnika

Elektrotechnika

 

 

soudní znalec - zdravotnictví

Zdravotnictví

specializace zdravotnická technika

 

 

 

znalecké posudky

Znalec byl jmenován podle ustanovení § 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. dekretem předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2108/96 pro základní obor, ekonomika - odvětví ceny a odhady movitých věcí - zvláštní specifikace oceňování výpočetní techniky, elektrotechnika a č.j. Spr. 2324/2011-43 pro obor zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá, specifikace zdravotnická technika